Zarządzanie zasobami cyfrowymi jest dużo łatwiejsze gdy wdrożymy dedykowany system. Systemy DAM niosą wiele korzyści – poniżej omówię kilka z nich. Systemy DAM:

  • likwidują problemy z pozyskiwaniem zasobów i ich dystrybucją,
  • integrują się z narzędziami dotychczas wykorzystywanymi w firmach (np. Adobe),
  • za pomocą zaawansowanych funkcji znacznie skracają czas wyszukiwania pożądanych informacji lub plików,
  • pozwalają na użycie i modyfikacje zasobów bez potrzeby posiadania specjalistycznego oprogramowania,
  • umożliwiają odczyt informacji o plikach i tworzenie nowych pól informacji (metadanych) ułatwiających wyszukiwanie zasobów i zarządzanie nimi,
  • pozwalają na kontolę dostępu – nie tylko dostęp do zasobów mają wyłącznie upoważnione osoby, ale również wiadomo kto, kiedy i który konkretnie plik modyfikował,

Co więcej, zasoby cyfrowe są dostępne niezależnie od formatu w jakim są zapisane. Nie trzeba posiadać pakietu Adobe aby dostać się do pliku Photoshop. Tak samo jest z plikami video, html, CAD i wieloma innymi.

Posiadając program do zarządzania zasobami cyfrowymi wiadomo skąd pozyskać zasób. Nie ma znaczenia na którym dysku lub u kogo zasób się znajduje. Jeżeli jestem uprawniony mogę go pobrać i przesłać dalej. Ułatwia to dysponowanie zasobami pomiędzy współpracownikami. Komunikację ułatwia także dostęp do zasobów 24/7 z dowolnego miejsca na świecie, również z urządzeń mobilnych. Przyda się to w szczególności podczas podróży służbowych gdy musimy przejrzeć plik i nanieść adnotację o poprawkach.

Warto także zwrócić uwagę na możliwość tworzenia systemu kontroli praw autorskich do posiadanych zasobów. Tłumacząc na przykładzie zdjęć – będziemy widzieli czy posiadamy prawa do danego zdjęcia, na jaki czas, terytorium.

Istotną zaletą systemów DAM jest także zapewnienie bezpieczeństwa – pozwalają one chronić przed utratą wartościowe zasoby organizacji. Zabezpieczają przed nieuprawnionym dostępem do danych.